Vereffening

Een vennootschap kan ontbonden worden om verschillende redenen: negatieve economische vooruitzichten, onenigheid tussen aandeelhouders, herstructurering, enzovoort.

Een hele reeks operaties moeten  vervuld worden voor er sprake kan zijn van een effectieve vereffening.
Wij bieden u de nodige expertise om de verschillende fasen van de vereffening te doorlopen.

Werkzaamheden zoals  stopzetting btw nummer, uitschrijven kruispuntbank ... maar ook :

- Opstellen van de verslagen van het bestuur
- Opmaken tussentijdse staat van activa en passiva
- Tussentijdse verslaggeving aan de rechtbank
- Eindverslaggeving bij sluiting van de vereffening
- Fiscale aangifte sluiting vereffening


Ook in successie planning  hebben wij de nodige ervaring om u stap voor stap te begeleiden.