Fiscaliteit

Accountantskantoor Vochten verzorgt :

de vennootschapsaangifte

uw eigen aangifte personenbelasting

de maandelijkse / trimesteriële BTW aangiften

 

Wij staan u bij of vertegenwoordigen u bij eventuele controles en zelfs bij mogelijke rechtsgedingen.

Wij huldigen het principe

niet geschoten is altijd mis

wie het onderste uit de kan wil krijgt het deksel op zijn neus

wij trachten de kerk in het midden te houden