Accountancy

Accountantskantoor Vochten staat u ook bij wanneer u zelf uw boekhouding voert. Zo kunnen wij voor u nog het volgende doen:

Opstellen van de jaarrekening

Financiële analyses

Voorbereidende werkzaamheden voor kredietaanvragen

Waardebepaling onderneming voor overname, splitsing, ...

Bijstand bij fusies, familiale opvolging ....